TECHNICAL SHEETS DOUGH SHEETER

DOUGH SHEETER MOD. S500 WORKBENCH LENGHT 720 - 950 -1200MM

DOUGH SHEETER MOD.600 WORKBENCH LENGHT 950 -1200 -1500 -1600MM

DOUGH SHEETER WITH CROISSANT CUTTING DEVICE FOR S600 MODELS 1500MM

DOUGH SHEETER MOD. S500 TABLE TOP 720 – 950MM

Scroll to Top